Các Món Cua Làm Khô

PHÍ CHẾ BIẾN CÁC MÓN LÀM KHÔ VỀ CUA

                                                                              1 CON              2 CON               3 CON

1. Phí Cua Hấp Bia                             29k       25k      21k
 2. Phí Cua Hấp Hành Gừng    29k       25k      21k
 3. Phí Cua Nướng Mọi    29k       25k      21k
 4. Phí Cua Rang Muối  49k       45k      41k
 5. Phí Cua Rang Muối HongKong  49k       45k      41k
 6. Phí Cua Rang Me  49k       45k      41k
 7. Phí Cua Rang Bơ Tỏi    49k       45k      41k
 8. Phí Cua Ủ Rơm  59k       55k      51k
 9. Phí Cua Rang Trứng Muối  49k       45k      41k
 10. Phí Cua Hấp Muối   49k       45k      41k