Các Món Gà - Vịt

GÀ TA LÊN MÂM 349K  LƯỠI VỊT SAPO 109K  CHÂN GÀ HẦM CỦ SEN 99K  CÁNH GÀ CHÁY TỎI 89K  VỊT XIÊM 3 MÓN 499K
GÀ TA HẤP MẮM NHĨ 349K               LƯỠI VỊT CHIÊN NƯỚC MĂM 109K            CHÂN GÀ HẤP HÀNH 79K              CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM 89K             
GÀ TA NẤU CHÁO - GỎI/ NẤU LÁ GIANG 349K LƯỠI VỊT NƯỚNG MẬT ONG 109K CHÂN GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM 79K CÁNH GÀ CHIÊN BƠ 89K    
    SỤN GÀ RANG MUỐI  89K CHÂN GÀ CHIÊN BƠ 79K        
    SỤN GÀ CHIÊN GIÒN 89K