Các Món Lẩu Cua

1. LẨU CUA NẤU THÁI (GIÁ 89.000 VNĐ)

2. LẨU CUA NẤU MĂNG CHUA (GIÁ 89.000 VNĐ)

3. LẨU CUA NẤU BẦU (GIÁ 89.000 VNĐ)

4. LẨU CUA RÀO (GIÁ 89.000 VNĐ)