Các Món Về Heo - Bò - Mực - Ếch

BÒ LÚC LẮC 99K      MỰC 1 NẮNG CHIÊN NƯỚC MẮM 119K      ẾCH Ủ RƠM 109K       SƯỜN HEO XÀO CHUA NGỌT 99K
BÒ XÀO RAU MUỐNG 99K MỰC 1 NĂNG HẤP GỪNG 119K ẾCH CHIÊN NƯỚC MẮM 109K SƯỜN HEO LĂN BỘT 109K
BÒ XÀO KHỔ QUA 99K MỰC 1 NẮNG HẤP THÁI 119K ẾCH CHIÊN BƠ 109K BAO TỬ XÀO CẢI CHUA/CHIÊN NƯỚC MẮM 99K
BÒ XÀO CẦN NƯỚC 99K KHÔ MỰC NƯỚNG 79K ẾCH XÀO LĂN 109K BAO TỬ HẦM TIÊU 109K
BÒ HẤP LÁ TÍA TÔ 99K KHÔ MỰC CHIÊN NƯỚC MẮM 79K ẾCH XÀO SẢ ỚT 109K BA RỌI CHIÊN GIÒN 99K
BÒ XÀO SẢ TẾ 99K MỰC TƯƠI CHIÊN GIÒN 119K ẾCH CHIÊN GIÒN 109K GIÒ HEO CHIÊN GIÒN 139K
BÒ XÀO SẢ ỚT 99K MỰC TƯƠI HẤP GỪNG 119K ẾCH LĂN BỘT 109K GIÒ HEO CHIÊN NƯỚC MẮM 139K
BÒ XÀO ĐẬU RỒNG 99K MỰC TƯƠI HẤP THÁI 119K        
BÒ XÀO HÀNH CẦN 99K MỰC TƯƠI XÀO CHUA NGỌT 119K        
BÒ XÀO CẢI BÓ XÔI 99K MỰC TƯƠI XÀO SATẾ 119K