Cua Gạch

Cua Gạch Loại Lớn (Gạch Lớn)

+ Gạch chất lượng đầy, càng to khỏe + Trọng lượng từ 300g/con trở lên. + Cam kết chất lượng - hoàn tiền nếu cua kém chất lượng. +...

Cua Gạch Son

+ Chất lượng gạch tuyệt đối từ 95% đến 100%  + Màu gạch đỏ, thơm ngon. + Trọng lượng từ 300g trở lên + Cam kết chất...