Cua Thịt

Cua Y Nhì

- Cua có trọng lượng từ 200g đến 300g - Dây trói là dây kiếng 8 - Thích hợp cho các bà mẹ mua cho bé ăn...

Cua Thịt Loại Lớn (Y Lớn)

+ Là loại cua lớn nhất trong các loại cua biển Cà Mau + Trọng lượng từ 700g/con trở lên + Thích hợp dùng ăn lẫu hay hay cà ri...

Cua Thịt Y Nhất

+ Thịt chắc, chất lượng thịt thơm ngon chính gốc cua biển Cà Mau + trọng lượng từ 400g/con đến 500g/con + Chất lượng như cam kết - hoàn tiền...