Cua thịt

Cua Y Nhì

- Cua có trọng lượng từ 200g đến 300g - Dây trói là dây kiếng 8 - Thích hợp cho các bà mẹ mua cho bé ăn...

Crab type 7

+ Commitment to quality - refund if poor-quality crab + Free delivery within the Ho Chi Minh City to buy more than 2 kg + Under 2kg support delivery charge 30,000 VND (BK <= 5km); 50,000 VND...

Crab type 4

+ Commitment to quality - refund if poor-quality crab + Free delivery within the Ho Chi Minh City to buy more than 2 kg + Under 2kg support delivery charge 30,000 VND (BK <= 5km); 50,000 VND...