Hải Sản Tươi Sống Tại Hồ

Hiện nay hệ thống Quán ăn Đối Chứng Cua 1 Càng đã có bán các loại đặc sản hải sản tươi sống như sau:

1. Hào " Long Sơn" - Từ 3 con/kg

2. Cá Bóng Mú - Từ 1,2kg - 2kg/con

3. Cá Chim - Từ 700g - 1,4kg/con

4. Ốc Đỏ - Từ 3 con/kg

5. Sò Mai Lớn - Từ 2 con/kg

6. Ốc Hương - Từ 80 - 100 con/kg

7. Tốm Sú - Từ 35 - 40 con/kg

8. Ốc Bươu - Từ 18 - 20 con/kg

9. Sò Huyết Cồ - từ 8 - 10 con/kg

10. Nghêu " Đầm Ô Loan" - từ 10 -20 con/kg

11. Ốc Móng Tay Chúa - từ 15 - 20 con/kg

12. Sò Dương - từ 4 -6 con/kg

13. Cá Tầm - Từ 1,8 - 2,5kg/con

14. Cá Hô - từ 1,5 - 2,5 kg/con

15. Tôm Càng Sông Loại 1 - từ 25 - 30 con/kg

16. Ba Ba - Từ 700g - 1 kg/con

17. Cá Chình Biển - Từ 700g - 900g/con

18. Sò Huyết Trung - từ 30 -40 con/kg

19. Ngao 2 Còi - Từ 20 - 25 con/kg