Menu

Hải Sản Tươi Sống

Hiện nay hệ thống Quán ăn Đối Chứng Cua 1 Càng đã có bán các loại đặc sản hải sản tươi sống như sau: 1. Hào " Long Sơn" 2. Cá Bóng Mú 3. Cá Chim 4. Ốc Đỏ 5. Sò Mai Lớn 6. Ốc Hương 7. Tốm Sú  8. Ốc Bươu 9. Sò Huyết Cồ 10. Nghêu "...

Các Món Lẩu Cua

1. LẨU CUA NẤU THÁI (GIÁ 89.000 VNĐ) 2. LẨU CUA NẤU MĂNG CHUA (GIÁ 89.000 VNĐ) 3. LẨU CUA NẤU BẦU (GIÁ 89.000 VNĐ) 4. LẨU CUA RÀO (GIÁ 89.000 VNĐ)

Cua Rang muối nước

Cua rang muối nước