Products

Cua Y Khủng là loại cua dân gian gọi là cua Y 9 - hay nói cách khác là nó nặng từ 1kg trở lên. thịt cực kì chắc - ngon - dai và đậm đà.

Đây là loại cua chất lượng và cực kì quý hiếm, do trọng lượng khủng nên loại cua này không có nhiều trong...

Cua cốm là loại cua đặc sản của vùng biển đất mũi Cà Mau. Sở dĩ cua cốm còn gọi là cua hai da vì cua đang ở trong thời kỳ gần lột vỏ.

Cua cốm được đánh giá là một trong những loại cua ngon nhất. Gạch cua vàng, dầy, béo bùi, ăn không ngán. Thịt cua...

Cua Y Nhì

- Cua có trọng lượng từ 200g đến 300g - Dây trói là dây kiếng 8 - Thích hợp cho các bà mẹ mua cho bé ăn...

Crab type 8

+ Commitment to quality - refund if poor-quality crab + Free delivery within the Ho Chi Minh City to buy more than 2 kg + Under 2kg support delivery charge 30,000 VND (BK <= 5km); 50,000 VND...

Crab type 8

+ Commitment to quality - refund if poor-quality crab + Free delivery within the Ho Chi Minh City to buy more than 2 kg + Under 2kg support delivery charge 30,000 VND (BK <= 5km); 50,000 VND...

Crab type 7

+ Commitment to quality - refund if poor-quality crab + Free delivery within the Ho Chi Minh City to buy more than 2 kg + Under 2kg support delivery charge 30,000 VND (BK <= 5km); 50,000 VND...

Crab type 4

+ Commitment to quality - refund if poor-quality crab + Free delivery within the Ho Chi Minh City to buy more than 2 kg + Under 2kg support delivery charge 30,000 VND (BK <= 5km); 50,000 VND...

Crab type 3

+ Commitment to quality - refund if poor-quality crab + Free delivery within the Ho Chi Minh City to buy more than 2 kg + Under 2kg support delivery charge 30,000 VND (BK <= 5km); 50,000 VND...

Crab type 1

+ Commitment to quality - refund if poor-quality crab + Free delivery within the Ho Chi Minh City to buy more than 2 kg + Under 2kg support delivery charge 30,000 VND (BK <= 5km); 50,000 VND...