Sản phẩm

Cua Thịt Y Nhất

+ Thịt chắc, chất lượng thịt thơm ngon chính gốc cua biển Cà Mau + trọng lượng từ 400g/con đến 500g/con + Chất lượng như cam kết - hoàn tiền...

Cua 1 Càng Gạch

+ Trọng lượng từ 300g/con trở lên. + Giá chỉ bắng 70% so với cua gạch son. + Thích hợp dùng với lẫu nấu bầu. + Cam kết chất lượng -...

Cua 1 Càng Thịt

+ Trọng lượng từ 300g/con trở lên. + Giá chỉ bằng 70% so với giá cua 2 càng + Thích hợp dùng Rang muối hoặc rang muối nước. + Cam...