Tại sao gọi là quán ăn đối chứng

QUÁN ĂN ĐỐI CHỨNG là đối chiếu, kiểm chứng, dùng làm căn cứ so sánh với 1 quán ăn hoặc 1 món ăn mà trước đây quý khách đã từng thưởng thức, cụ thể ở đây là CUA BIỂN CÀ MAU. Đến với QUÁN ĂN ĐỐI CHỨNG CUA 1 CÀNG số 360 Lý Thái Tổ, Quận 3, TPHCM, quý khách sẽ tự mình kiểm chứng cho chất lượng cua tuyệt vời. Chúng tôi cam kết chỉ bán cua biển Cà Mau chính gốc với chất lượng tuyệt đối.