Thực đơn

Hải Sản Tươi Sống Tại Hồ

Hiện nay hệ thống Quán ăn Đối Chứng Cua 1 Càng đã có bán các loại đặc sản hải sản tươi sống như sau: 1. Hào " Long Sơn" - Từ 3 con/kg 2. Cá Bóng Mú - Từ 1,2kg - 2kg/con 3. Cá Chim - Từ 700g - 1,4kg/con 4. Ốc Đỏ - Từ 3 con/kg 5. Sò Mai Lớn - Từ 2 con/kg 6. Ốc...

Các Món Lẩu Cua

PHÍ CHẾ BIẾN CÁC MÓN LẪU VỀ CUA                                                                                      1 CON       ...

Các Món Cua Làm Khô

PHÍ CHẾ BIẾN CÁC MÓN LÀM KHÔ VỀ CUA                                                                               1 CON         ...

Các Món Cua Làm Sốt

PHÍ CHẾ BIẾN CÁC MÓN SỐT VỀ CUA                                                                                     1 CON       ...